Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Je třeba náležitě připravit baziliku k mimořádné slavnosti. Proto zveme k mimořádnému úklidu kostela ve čtvrtek 11. ledna 2018 po večerní mši svaté v 18.30. Děkujeme všem dobrovolníkům.