Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Přijměte pozvání na tradiční tříkrálový průvod, který se uskuteční v sobotu 6.1.2018 před večerní mší svatou. Na cestu k betlému budeme za zpěvu koled vycházet v 17:30 od brány kláštera. Doporučujeme baterky nebo lucerničky, abyste lépe viděli na texty písní! Zároveň bude provedena tříkrálová sbírka.