Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dne 14. ledna 2018 v 10.00 se uskuteční benedikce arciopata Prokopa v naší bazilice. Bližší informace najdete na stránkách kláštera ZDE. Náročné přípravy na tuto slavnost vyžadují změnu pořadu bohoslužeb:

12. ledna 2018: mše svatá v 18.00 NEBUDE

13. ledna 2018: mše svatá v 18.00 NEBUDE

mše svatá v 18.00 na Bílé Hoře

14. ledna 2018: mše svatá v 7.30 NEBUDE

mše svatá v 9.00 NEBUDE

mše svatá v 11.00 na Bílé Hoře NEBUDE

Vše ostatní zůstává v platnosti!