Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dne 14. ledna 2018 v 10.00 se uskuteční benedikce arciopata Prokopa v naší bazilice. Bližší informace najdete na stránkách kláštera ZDE. Náročné přípravy na tuto slavnost vyžadují změnu pořadu bohoslužeb:

12. ledna 2018: mše svatá v 18.00 NEBUDE

13. ledna 2018: mše svatá v 18.00 NEBUDE

mše svatá v 18.00 na Bílé Hoře

14. ledna 2018: mše svatá v 7.30 NEBUDE

mše svatá v 9.00 NEBUDE

mše svatá v 11.00 na Bílé Hoře NEBUDE

Vše ostatní zůstává v platnosti!

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti