Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Agáty, panny a mučednice.

Úterý: památka sv. Pavla Miki a druhů, japonských mučedníků. Po večerní mši svaté následuje úklid kostela. 

Sobota: svátek sv. Scholastiky, sestry sv. Benedikta. V tento den nebude obvyklá ranní mše svatá v 7.00, protože při večerní mši svaté v 18.00 vzpomeneme na + P. Jana Kohla OSB, který působil v naší farnosti (zvláště se staral o nemocné a byl vyhledávaným zpovědníkem). Letos by se dožil 90. narozenin. Zároveň si připomínáme 5let od jeho úmrtí. 

Neděle: 6. neděle v mezidobí, památka Panny Marie Lurdské – Světový den nemocných. V tento den je možné přijmout svátost nemocných při všech bohoslužbách. Svátost nemocných je duchovní posila a útěcha v nemoci. Tuto svátost mohou přijmout pokřtění praktikující věřící: senioři, které tíží stáří, všichni nemocní a ti, které čeká vážný lékařský zákrok. Před přijetím svátosti je vhodné přistoupit ke svátosti smíření, protože posilu v utrpení má završit přijetí Eucharistie, svaté přijímání. 

Ve středu 14. února 2018 začíná doba postní. Na Popeleční středu budou mše svaté v 7.00, 16.00 a v 18.00.

V době postní budeme mít možnost vždy v neděli a pátek slavit pobožnost křížové cesty a každý pátek pak adorace ve večerních hodinách. 

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS


 

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha