Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Agáty, panny a mučednice.

Úterý: památka sv. Pavla Miki a druhů, japonských mučedníků. Po večerní mši svaté následuje úklid kostela.

Sobota: svátek sv. Scholastiky, sestry sv. Benedikta. V tento den nebude obvyklá ranní mše svatá v 7.00, protože při večerní mši svaté v 18.00 vzpomeneme na + P. Jana Kohla OSB, který působil v naší farnosti (zvláště se staral o nemocné a byl vyhledávaným zpovědníkem). Letos by se dožil 90. narozenin. Zároveň si připomínáme 5let od jeho úmrtí.

Neděle: 6. neděle v mezidobí, památka Panny Marie Lurdské – Světový den nemocných. V tento den je možné přijmout svátost nemocných při všech bohoslužbách. Svátost nemocných je duchovní posila a útěcha v nemoci. Tuto svátost mohou přijmout pokřtění praktikující věřící: senioři, které tíží stáří, všichni nemocní a ti, které čeká vážný lékařský zákrok. Před přijetím svátosti je vhodné přistoupit ke svátosti smíření, protože posilu v utrpení má završit přijetí Eucharistie, svaté přijímání. 

Ve středu 14. února 2018 začíná doba postní. Na Popeleční středu budou mše svaté v 7.00, 16.00 a v 18.00.

V době postní budeme mít možnost vždy v neděli a pátek slavit pobožnost křížové cesty a každý pátek pak adorace ve večerních hodinách.  

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti