Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Památka Panny Marie Lurdské – Světový den nemocných. 

V tento den je možné přijmout svátost nemocných při všech bohoslužbách. Svátost nemocných je duchovní posila a útěcha v nemoci. Tuto svátost mohou přijmout pokřtění praktikující věřící: senioři, které tíží stáří, všichni nemocní a ti, které čeká vážný lékařský zákrok. 

Úterý: Při mši svaté v 7.00 přijme službu lektora a službu akolyty náš br. Bruno Maria. 

Středa: Popeleční středa, začíná doba postní. Je to den přísného půstu od masa a zároveň újmy v jídle. Tento den přísného půstu se týká věřících od 18. až do 60. roku věku. Půst je třeba brát s rozvahou – těžce nemocní, těžce pracující a jiný podobný vážný důvod od přísného půstu osvobozuje. Půst je především duchovním prostředkem, který nás má vést k větší usebranosti a pozornosti vůči Božím darům v našem životě. Připravujeme se tak na největší svátky v roce – Velikonoce. 

Na Popeleční středu budou mše svaté s udílením popelce v 7.00, 16.00 a v 18.00.

Neděle: mše svatá v 9.00 bude zaměřena na děti a s udílením svátosti křtu. 

Po celou dobu postní se modlíme pobožnost křížové cesty vždy v neděli a v pátek v 17.15 v bazilice. Zájemci o vedení této pobožnosti se mohou hlásit od Popeleční středy v sakristii. 

V době postní máme také více času věnovat ztišení a modlitbě. Každý pátek v době postní bude možnost eucharistické adorace v bazilice vždy od 20.00 asi do 21.00.

Celou dobu postní, prosíme, využijte k přijetí svátosti smíření. 

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS


 

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha