Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

„Na Hromnice o hodinu více,“ praví česká pranostika. V tento čas přibývá denního světla. Ať nám s přibývajícími dny neubývá světla duchovního.

Pán je světlo národů. (Srov. Lk 2, 32) 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha