Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Po celou dobu postní se modlíme pobožnost křížové cesty vždy v neděli a v pátek v 17.15 v bazilice. Zájemci o vedení této pobožnosti se mohou hlásit v sakristii.

V době postní máme také více času věnovat ztišení a modlitbě. Každý pátek v době postní bude možnost eucharistické adorace v bazilice vždy od 20.00 asi do 21.00.

K době postní patří také almužna. I letos můžeme věnovat ušetřené peníze na charitativní a jiné účely. Vzadu jsou k dispozici papírové postní kasičky. Na kasičkách můžete vyznačit, na který účel chcete, aby almužna byla použita.

Celou dobu postní, prosíme, využijte k přijetí svátosti smíření.

Čtvrtek: svátek Stolce sv. Petra (den modliteb za papeže Františka, a zvláště za jeho spolupracovníky).

Neděle: při mši svaté v 9.00 zařazení našich katechumenů mezi čekatele křtu, zároveň bude při mši svaté připravena katecheze pro děti.

Na Popeleční středu zemřel Jaroslav Med, náš největší historik katolicky orientované literatury. Pohřeb se uskuteční u sv. Markéty ve středu 28. února 2018 ve 14.30.

Neděle 4. března 2018: odpoledne v 15.00 se koná setkání seniorů na faře. Tentokrát na téma: Pokání jako prohloubení vztahu k Bohu. Hostem bude P. Vojtěch Malina OSB.

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha