Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Už čtvrtý týden trvá přísná karanténa v Domově seniorů Elišky Purkyňové patřícího do naší farnosti. Situace je poměrně vážná a nemění se. Prosím všechny o modlitbu nejen za nemocné, ale i za personál, ošetřující lékaře, sestry a všechny zaměstnance, kteří se už cítí unaveni… Tento týden při večerní bohoslužbách poprosíme za tento úmysl. Děkuji a s požehnáním všem nemocným (nejen seniorům)

P. Václav

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti