Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Popel je symbolem pomíjivosti (člověka, světa…). Naši předkové ale dobře věděli, že zároveň pomáhá k obnově, očišťuje a chrání. To, co se nám rozpadá pod rukama, může být proměněno novým začátkem. Proto se necháváme značit popelem, ne proto, že je vše ztraceno, ale pro novou šanci – být lepší. Aby z nás nezbyl jednou opravdu jen ten popel…

Ano, v opravdovosti máš zalíbení, dáváš mi poznávat tajuplnou moudrost (Žalm 51, 8)

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha