Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes v 15.00 na faře setkání seniorů na téma: Pokání jako prohloubení vztahu k Bohu. Hostem bude P. Vojtěch Malina OSB.

Neděle: mše svatá v 9.00 bude zaměřena na děti.

Úterý 13. března 2018: při mši svaté v 18.00 prožijí naši katechumeni další část přípravy na přijetí iniciačních svátostí. Mysleme v modlitbě na všechny, kteří se připravují na vstup do společenství církve.

Po celou dobu postní se modlíme pobožnost křížové cesty vždy v neděli a v pátek v 17.15 v bazilice. Zájemci o vedení této pobožnosti se mohou hlásit v sakristii.

V době postní máme také více času věnovat ztišení a modlitbě. Každý pátek v době postní bude možnost eucharistické adorace v bazilice vždy od 20.00 asi do 21.00.

Celou dobu postní, prosíme, využijte k přijetí svátosti smíření.

Modlíme se za naše seniory v Domově Eliška

V Domově seniorů Elišky Purkyňové trvá již čtvrtý týden vysoká nemocnost. Protože tento dům patří do naší farnosti, modleme se zvláště za tyto naše nemocné bratry a sestry. Naše úmysly ať zahrnují i ošetřující personál a všechny pracovníky Domova.

 

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti