Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V neděli  11. března 2018 tomu bude deset let, co zemřel pan Jaroslav Orel.

Při  příležitosti tohoto výročí pěvecký  soubor Amici musicae antiquae, který Jaroslav Orel založil a 55 let vedl, provede 11.3. 2018

při mši svaté v katedrále sv. Víta v 10 hod. a

při zádušní mši svaté v basilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově v 18 hod.

část jeho mše „Mane surgentes“ a skladby renesančních autorů, dvousborové Palestrinovo „Stabat Mater“,  „Vere languores nostros“  od T.L. da Victoria a další.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti