Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V neděli  11. března 2018 tomu bude deset let, co zemřel pan Jaroslav Orel.

Při  příležitosti tohoto výročí pěvecký  soubor Amici musicae antiquae, který Jaroslav Orel založil a 55 let vedl, provede 11.3. 2018 

při mši svaté v katedrále sv. Víta v 10 hod. a 

při zádušní mši svaté v basilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově v 18 hod. 

část jeho mše „Mane surgentes“ a skladby renesančních autorů, dvousborové Palestrinovo „Stabat Mater“,  „Vere languores nostros“  od T.L. da Victoria a další.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha