Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Každý rok se v okruhu výročí úmrtí Karla Kryla schází jeho příznivci při mši svaté u sv. Markéty. Letos se mše svatá za zemřelého Karla Kryla koná v sobotu 3. března 2018 v 18.00.