Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Využijte poslední příležitosti ke svátosti smíření dnes, v pondělí a úterý.

Postní almužnu – postní kasičky můžete nosit do sakristie ode dneška do 2. neděle velikonoční.

 

Květná neděle

7.30 mše svatá v bazilice s žehnáním ratolestí. 9.00 mše svatá v bazilice s žehnáním ratolestí. 11.00 mše svatá na Bílé Hoře s žehnáním ratolestí. 18.00 mše svatá v bazilice.

Úterý Svatého týdne

V 18.00 mše svatá v bazilice s udělováním oleje katechumenů čekatelům iniciačních svátostí

Zelený čtvrtek

Ranní bohoslužba v bazilice nebude. (Mše k svěcení olejů se koná jen v katedrálách – Missa chrismatis – v naší katedrále začíná v 9.30). 17.30 mše svatá na památku Večeře Páně na Bílé Hoře. 18.00 pontifikální mše svatá na památku Večeře Páně v bazilice. V bazilice je možnost soukromé adorace do 24.00. V tento den se nezpovídá.

Velký pátek (den přísného postu). V bazilice možnost soukromé adorace od 8.00 do 21.00. 15.00 velkopáteční obřady v bazilice. 19.00 denní modlitba církve v bazilice – modlitba se čtením Bílé soboty. 17.00 Křížová cesta v ambitech na Bílé Hoře 17.30 Velkopáteční obřady na Bílé Hoře. V tento den se nezpovídá.

Bílá sobota

V bazilice je možnost soukromé adorace od 8.00 do 15.00. 19.30 velikonoční vigilie na Bílé Hoře. 20.30 velikonoční vigilie v bazilice s udělováním iniciačních svátostí katechumenům. V tento den se nezpovídá.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

8.00 mše svatá v bazilice – s žehnáním pokrmů. 10.00 pontifikální mše svatá v bazilice – s žehnáním pokrmů. 11.00 mše svatá na Bílé Hoře – s žehnáním pokrmů. 18.00 mše svatá v bazilice. V tento den se nezpovídá.

Velikonoční pondělí

7.30 mše svatá v bazilice. 9.00 mše svatá v bazilice – zaměřená na děti. 11.00 mše svatá na Bílé Hoře. 18.00 mše svatá v bazilice.