Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ve středu 21. března 2018 bude benediktinské arciopatství Pannonhalma v Maďarsku slavit opatskou benedikci. Novým arciopatem se stal Cirill T. Hortobágyi. Protože nás se spolubratry v Pannonhalmě váží úzké vztahy (dějinné – založení kláštera z Břevnova, úcta ke sv. Vojtěchu; i novodobé osobní – pomoc arciopata Asztrika Várszegi při obnově Břevnova), účastní se naši kněží této mimořádné události. Je zajímavé, že oba kláštery (náš i pannonhalmský) prožívají opatskou benedikci ve stejném roce, dokonce i v rozmezí dvou měsíců.

21. března 2018 v 7.00 mše svatá NEBUDE.

20. a 21. března 2018 se nebude zpovídat před večerní mší svatou.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha