Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ježíš vjíždí do města Jeruzaléma, netriumfuje, ale sklání se… k člověku. Živými ratolestmi vítáme Krista. Větvičky stromů a keřů připravené na květ symbolizují, že čas spásy je blízko. Vítáme Krista, dnes mu jdeme naproti, protože on přichází kvůli nám…

Mnozí rozprostřeli na cestu své pláště a jiní zelené ratolesti z polí. (evangelium podle Marka 11, 8)

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha