Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V neděli 4. 3. 2018 se od 15:00 na faře koná další setkání seniorů, tentokrát s P. Vojtěchem Markem Malinou, O.S.B. Tématem bude Pokání jako prohloubení vztahu k Bohu.

Všichni jsou srdečně zváni!