Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V pondělí 19. března 2018 v církevním kalendáři slavíme sv. Josefa, snoubence Panny Marie. Jedná se o tzv. doporučený svátek, tzn. že v rámci našich možností se máme účastnit bohoslužeb, protože tato slavnost má své nezastupitelné místo v našem duchovním životě. Pojem rodičovství, pěstounské péče, rodiny mluví za vše…

Jedná se ale také o 5. výročí převzetí Svatopetrské služby papežem Františkem. 13. března 2018 jsme si připomněli 5. výročí jeho zvolení, mysleme na Petrova nástupce v modlitbě a s vděčností za jeho prožívání víry a církve.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha