Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Svátost smíření je možné přijmout do Úterý svatého týdne včetně. Po tři dny (Květná neděle – Úterý svatého týdne) budou k dispozici dva nebo tři zpovědníci (dle potřeby). Neodsouvejme „na druhou kolej” tuto důležitou přípravu na svátky. Dejme prioritu smíření. Pak se bude měnit náš život k lepšímu, ne nějakou senzací či zázrakem, ale tím, že bereme Krista a jeho dílo vážně, a nejen jako nutný přívěšek…