Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

neděle 25. března – Květná neděle

7.30 mše svatá v bazilice s žehnáním ratolestí

9.00 mše svatá v bazilice s žehnáním ratolestí

11.00 mše svatá na Bílé Hoře s žehnáním ratolestí

18.00 mše svatá v bazilice

 

úterý 27. března – úterý Svatého týdne

7.00 mše svatá v bazilice

18.00 mše svatá v bazilice s udělováním oleje katechumenů čekatelům iniciačních svátostí

 

čtvrtek 29. března – Zelený čtvrtek

Bazilika je po celý den uzavřena, v tento den se nezpovídá.

Ranní bohoslužba v bazilice nebude. (Mše k svěcení olejů se koná jen v katedrálách.)

17.30 mše svatá na památku Večeře Páně na Bílé Hoře

18.00 pontifikální mše svatá na památku Večeře Páně v bazilice

V bazilice je možnost soukromé adorace do 24.00.

 

pátek 30. března – Velký pátek (den přísného postu)

V bazilice možnost soukromé adorace od 8.00 do 21.00. V tento den se nezpovídá.

15.00 velkopáteční obřady v bazilice

19.00 denní modlitba církve v bazilice – modlitba se čtením Bílé soboty

17.00 Křížová cesta v ambitech na Bílé Hoře

17.30 Velkopáteční obřady na Bílé Hoře

 

sobota 31. března – Bílá sobota

V bazilice je možnost soukromé adorace od 8.00 do 15.00. V tento den se nezpovídá.

19.30 velikonoční vigilie na Bílé Hoře

20.30 velikonoční vigilie v bazilice s udělováním iniciačních svátostí katechumenům

 

neděle 1. dubna – slavnost Zmrtvýchvstání Páně

V tento den se nezpovídá.

8.00 mše svatá v bazilice – s žehnáním pokrmů

10.00 pontifikální mše svatá v bazilice – s žehnáním pokrmů

11.00 mše svatá na Bílé Hoře – s žehnáním pokrmů

18.00 mše svatá v bazilice

 

pondělí 2. dubna – Velikonoční pondělí

7.30 mše svatá v bazilice

9.00 mše svatá v bazilice – zaměřená na děti

11.00 mše svatá na Bílé Hoře

18.00 mše svatá v bazilice

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti