Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

S nástupem P. Vojtěcha jako farního vikáře došlo v sekci „Kontakty” k aktualizaci. Zvláště se jedná o rozšíření úředních hodin na faře.