Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Blíží se návrat ostatků kard. Josefa Berana do vlasti (20. – 23. dubna 2018) a jeho pohřeb v naší katedrále. Jedná se o mimořádnou historickou událost. Je dobré si uvědomit zajímavé souvislosti Beranova života se současnou situací v ČR. Otec kardinál varuje a vybízí k ostražitosti. Více ZDE.