Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ke dni 1. dubna 2018 jmenoval otec arcibiskup Dominik pro naši farnost P. Vojtěcha Malinu OSB farním vikářem (kaplanem). P. Vojtěch se stal 5. 3. 2018 členem naší břevnovské řeholní komunity, jeho hlavní činností je podíl na správě kláštera – koordinace zaměstnanců kláštera. Přivítejme ho do našeho společenství a podpořme svou modlitbou. Kontakty na P. Vojtěcha ještě budou zveřejněny.  

Pondělí: slavnost Zvěstování Páně. Tato slavnost připadá na 25. března, ale pokud toto datum připadne např. do Svatého týdne (jako letos), je slavnost překládána na nejbližší volný termín, letos tedy pondělí po Oktávu velikonočním.

Středa: památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka.

V pavilonu Vojtěška se koná od 13. do 15. dubna 2018 Bazar dětského oblečení, sportovních potřeb a hraček. Příjem darovaných věcí: pátek 17.00-18.00. Prodej (kus 10Kč): sobota 9.00-11.00 a neděle 8.30-10.30. Prosíme noste věci, pokud možno, v igelitových pytlích nebo taškách. Finanční výtěžek bude věnován na charitativní účely. Děkujeme všem, kdo se jakkoli zapojí.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti