Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ke dni 1. dubna 2018 jmenoval otec arcibiskup Dominik pro naši farnost P. Vojtěcha Malinu OSB farním vikářem (kaplanem). P. Vojtěch se stal 5. 3. 2018 členem naší břevnovské řeholní komunity, jeho hlavní činností je podíl na správě kláštera – koordinace zaměstnanců kláštera. Přivítejme ho do našeho společenství a podpořme svou modlitbou. Kontakty na P. Vojtěcha ještě budou zveřejněny. 

Pondělí: slavnost Zvěstování Páně. Tato slavnost připadá na 25. března, ale pokud toto datum připadne např. do Svatého týdne (jako letos), je slavnost překládána na nejbližší volný termín, letos tedy pondělí po Oktávu velikonočním. 

Středa: památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka. 

V pavilonu Vojtěška se koná od 13. do 15. dubna 2018 Bazar dětského oblečení, sportovních potřeb a hraček. Příjem darovaných věcí: pátek 17.00−18.00. Prodej (kus 10Kč): sobota 9.00−11.00 a neděle 8.30−10.30. Prosíme noste věci, pokud možno, v igelitových pytlích nebo taškách. Finanční výtěžek bude věnován na charitativní účely. Děkujeme všem, kdo se jakkoli zapojí. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha