Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Farní vikář P. Vojtěch zveřejnil své kontakty, sledujte na našich informačních místech.

Sobota: památka sv. Anselma, biskupa a učitele církve. 

Příští víkend budeme svědky návratu ostatků kardinála Josefa Berana do vlasti. Celý program uctění jeho památky máme na našich informačních místech. Návrat kard. Berana je splněním jeho poslední vůle. Vzhledem k současné politické situaci má návrat kard. Berana značnou symboliku. 

Neděle: IV. neděle velikonoční, Neděle Dobrého Pastýře, Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu. Mše svatá v 9.00 s katechezí pro děti. 

Pondělí 23. dubna 2018: Slavnost sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, zakladatele našeho kláštera. V tento den bude pouze jedna mše svatá – v 18.00 za účasti maďarských kněží působících v zahraniční pastoraci. V tento den ranní mše svatá v 7.00 nebude.