Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Včera byly přeneseny ostatky kard. Josefa Berana do pražské katedrály. Jsme svědky významné historické události. Ještě dnes a zítra je možno rakev s ostatky ctít v kapli sv. Anežky České (1. kaple vlevo při západním vstupu katedrály).

Pondělí: slavnost sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, zakladatele našeho kláštera, patrona naší arcidiecéze. V tento den bude u sv. Markéty pouze jedna mše svatá – v 18.00 za účasti maďarských kněží působících v zahraniční pastoraci. Celebruje otec arciopat Prokop. Ranní mše svatá v 7.00 nebude.

Středa: svátek sv. Marka, evangelisty.

Středa 2. května 2018: ve 20.00 se koná v basilice modlitba v duchu komunity Taizé.

Minulý víkend proběhl v naší farnosti charitativní Bazar. Výtěžek činí 4 080Kč, tyto peníze budou věnovány jedné rodině v nouzi. Zbylé oblečení si pro své potřeby odvezla charita Šluknov.

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti