Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Včera byly přeneseny ostatky kard. Josefa Berana do pražské katedrály. Jsme svědky významné historické události. Ještě dnes a zítra je možno rakev s ostatky ctít v kapli sv. Anežky České (1. kaple vlevo při západním vstupu katedrály).

Pondělí: slavnost sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, zakladatele našeho kláštera, patrona naší arcidiecéze. V tento den bude u sv. Markéty pouze jedna mše svatá – v 18.00 za účasti maďarských kněží působících v zahraniční pastoraci. Celebruje otec arciopat Prokop. Ranní mše svatá v 7.00 nebude.

Středa: svátek sv. Marka, evangelisty.

Středa 2. května 2018: ve 20.00 se koná v basilice modlitba v duchu komunity Taizé.

Minulý víkend proběhl v naší farnosti charitativní Bazar. Výtěžek činí 4 080Kč, tyto peníze budou věnovány jedné rodině v nouzi. Zbylé oblečení si pro své potřeby odvezla charita Šluknov.