Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

26. dubna 2018 jsme prosili (a prosíme) za otce arcibiskupa, který letos slaví 75. narozeniny, za hojnost darů Ducha svatého pro náročnou službu pražského arcibiskupa.

Biskupská služba na stolci sv. Vojtěcha je nezáviděníhodná pozice (jak často opakuje sám otec kardinál), ve které se snoubí pastýřská, kněžská, učitelská, ale také diplomatická služba, protože pražský arcibiskup má z ostatních diecézních biskupů (dáno místem) nejblíže ke komunikaci s předními orgány státu. Často nevidíme a neznáme detaily a pozadí různých vyjádření a rozhodnutí pražského arcibiskupa. Pro naši břevnovskou situaci (a připomenutí) zmiňme nynější (pro někoho) „kontroverzní“ stavbu nových varhan v katedrále. Sami zde v Břevnově víme, v jak nejisté situaci jsme se nacházeli od r. 1988 až do r. 2007, kdy naše bazilika neměla funkční a dostačujícího varhanní stroj. Možná jsme na to už zapomněli. Ale ve stejné situaci je nyní katedrála, a to již 90 let. Před r. 1929 totiž ztroskotal poslední smysluplný projekt stavby odpovídajících varhan pro katedrálu. Za působení arcibiskupa Dominika se otevřela jedinečná možnost katedrálu dokončit. Ano, i u nás před už více jak 10 lety si mnozí (nejenom sponzoři) mohli říci, že je třeba podpořit jiné projekty. Dobrá, ale až dodneška (od r. 2004) bychom každých 5 let kupovali spotřební elektroniku – digitální varhany za cca 0,5 milionu Kč. Samozřejmě nejde pouze o finance, ale i o jiné souvislosti, např. již zmíněné dokončení „matky všech kostelů v českých zemích.“ Pro nás benediktiny je vždy důležitá péče o liturgii a vše, co souvisí s životem v sakrálních stavbách. Mnozí tedy nemusí s těmito řádky souhlasit. Ale vždy je třeba chápat slova a rozhodnutí našeho otce arcibiskupa Dominika v širším kontextu, který logicky nemůžeme vždy zcela znát.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti