Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí 23. dubna 2018: Slavnost sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, zakladatele našeho kláštera. V tento den bude pouze jedna mše svatá – v 18.00 za účasti maďarských kněží působících v zahraniční pastoraci. V tento den ranní mše svatá v 7.00 nebude.