Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

K dnešnímu dni (1. 4. 2018) jmenuje otec arcibiskup Dominik pro naši farnost P. Vojtěcha Malinu OSB farním vikářem (kaplanem). P. Vojtěch se stal 5. 3. 2018 členem naší břevnovské řeholní komunity, jeho hlavní činností je podíl na správě kláštera – koordinace zaměstnanců kláštera. Přivítejme ho do našeho společenství a podpořme svou modlitbou.

Pondělí velikonoční: pořad bohoslužeb jako obvykle v neděli, mše svatá v 9.00 zaměřena na děti.

Celý týden až do neděle včetně se nazývá Oktáv velikonoční, při slavení eucharistie se po celý týden zpívá chvalozpěv Sláva na výsostech Bohu.

Pátek velikonoční: 1. v měsíci, od 16.00 eucharistická adorace, 17.45 požehnání a mše svatá.

Neděle velikonoční (II. velikonoční): tzv. Bílá neděle – neofyté dnes odkládají křestní roucha.

Postní almužnu – postní kasičky můžete nosit do sakristie ode dneška do 2. neděle velikonoční.

Děkujeme všem, kteří jste se zúčastnili úklidu kostela před svátky, a kdo se jakkoli aktivně podíleli na slavení Svatého týdne.