Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: památka sv. Josefa, dělníka. Měsíc květen je zasvěcen Matce Boží Panně Marii, po celý měsíc tedy vždy v úterý, čtvrtek a sobotu po mši svaté budeme zpívat mariánské litanie.

Středa: památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve. Ve 20.00 se koná v basilice modlitba v duchu komunity Taizé.

Čtvrtek: svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů. Večerní mše svatá je za + P. Františka Jedličku, který působil v naší farnosti v období komunistického útlaku.

Pátek: 1. pátek v měsíci. Příležitost k soukromé adoraci je od 16.00, požehnání v 17.45, mše svatá v 18.00.

Neděle: v 11.00 na Bílé Hoře uděluje otec biskup Karel Herbst svátost biřmování.

Neděle 13. května 2018: V areálu kláštera se koná naše farní Misijní neděle, benefiční akce, kterou připravují naše oddíly děvčat a skautů, celý den se nazývá: „Na světě nejsme sami.“ Letos podpoříme činnost komunitního centra pro osoby s autismem v Hřebči u Kladna. Celý den zahájíme mší svatou v 9.00, následuje program před kostelem a v zahradě kláštera.

Předminulý víkend se konal dobročinný Bazar, výtěžek činí 4 080Kč, tyto peníze budou věnovány jedné rodině v nouzi. Zbylé oblečení si pro své potřeby odvezla charita Šluknov. Děkujeme všem, kteří jakkoli přispěli.

Již několik let sbíráme poštovní známky. Jistou dobu u charitní nástěnky v kostele chyběla schránka, nyní je opravena. Poštovní známky zasíláme občanskému hnutí Rodina do Pardubic, výsledkem sběru známek je pomoc lidem strádajícím v zemích tzv. třetího světa. Více podrobností v aktuálním Zpravodaji a na našich informačních místech.

 

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha