Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Již několik let sbíráme poštovní známky. Jistou dobu u charitní nástěnky v kostele chyběla schránka na poštovní známky z důvodu útoku zloděje. V této souvislosti si všímejme svého okolí nejen v kostele… Schránka byla opravena. Poštovní známky zasíláme na dvě adresy. Jednak občanskému hnutí Rodina do Pardubic (jeho předsedou je p. Ladislav Traxler). Tato iniciativa se zabývá pomocí lidem strádajícím v zemích tzv. třetího světa. Občanské hnutí Rodina známky rozesílá humanitárním a misijním stanicím ve světě. Ty následně známky prodávají sběratelům, za utržené peníze nakupují potraviny, léky, školní pomůcky atp. pro potřebné. Dále pak známky posíláme Mladým filatelistům do Velkých Pavlovic (kroužek vede p. Václav Valoušek).

Jak známky sbíráme? Jedná-li se o menší množství, volně je vhazujeme do schránky v kostele u charitní nástěnky. Známky přinášíme z obálek neodlepené, ale vystřihnuté. Do této schránky označené NEPATŘÍ peníze na charitu, misie apod.! Jedná-li se o větší nastřádané množství, známky odevzdáme v sakristii.

Děkujeme p. Blance Bryndové, která se o tuto naši farní iniciativu stará.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti