Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Včera jsem byl na obvyklém průzkumu místa konání naší pouti. Kostel stojí na rozlehlé návsi. Okolí kostela nám ale nedovoluje obvyklé agapé při opékání buřtů…

Trasa k areálu (po kliknutí se zvětší)

První varianta: Setkal jsem se (opět) s milými a ochotnými místními obyvateli (farníky). Mohou nám zprostředkovat místo k rozdělání ohně (včetně domluvy s panem starostou ohledně povolení a vypůjčení sezení od místních hasičů). Jedná se o nově budovaný areál pro obecní aktivity, oplocené prostranství, které dovoluje bezpečné rozdělání ohně, velký prostor jen pro nás (míčové hry…). Otazníků je ale několik. Vzdálenost od kostela (návsi, BUS) je 1,1km, pěšky asi 15min (pevné chodníky, obecní komunikace, dostupné autem až na místo). Zatravněná plocha bez možnosti stínu. Nedokončené a nezkolaudované dětské hřiště (před areálem).

 

Druhá varianta: Letos nepořádat opékání buřtů a využít upravené (kvalitně posekané) okolí velkého rybníka blízko kostela na návsi s blízkostí restaurace „U rybníka” („mokrá varianta,” personál o nás ví, možnost WC a teplého jídla), a malé cukrárny na druhé straně rybníka. Vše je ale v blízkosti hlavní silniční cesty přes obec.

Třetí varianta: Díky místním farníkům panu Vladimíru Hudouskovi a paní Blance Jevické smíme po mši svaté navštívit zázemí jednoho z obecních domů, kde je ohniště… Od kostela pouhých 100m. Berme tedy s sebou občerstvení k „opékání buřtů.” Vše se děje i díky vstřícnosti místního pana starosty. I letos se nám tedy podaří být pospolu nejen při mši svaté, což je cíl každého farního putování. Těšíme se na setkání.

P. Václav

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha