Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

VI. neděle velikonoční – Den modliteb za pronásledované křesťany

Neočekávaná setkání mohou přinést zajímavé zkušenosti. Takovou udělal apoštol Petr když  je vítán v domě Kornélia, římského důstojníka. Není to podraz okupanta Kornélia ani jeho přetvářka, ale síla Boží lásky, která ho přemohla… Nechme se přemoci v neočekávaných setkáních…

Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě že je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé (Skutky apoštolů 10, 34 – 35)

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha