Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

 

V pátek 25. května 2018 se konala Noc kostelů, evropská evangelizační aktivita, do které jsme se zapojili i v naší farnosti. 881 lidí navštívilo naši baziliku. Děkujeme všem, kdo připravili program a všem dobrovolníků. se u nás zapojili do této akce, zvláště všem dobrovolníkům. 

Středa: památka sv. Zdislavy, patronky rodin.

Čtvrtek: slavnost Těla a Krve Páně. Mše svaté v tento den budou u sv. Markéty v 7.00 a v 18.00. Po večerní mši svaté následuje adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí, kterou uctí i naše děti sobě vlastním způsobem. Následuje agapé za Vojtěškou v obvyklým způsobem: občerstvení si každý donese vlastní, pití bude zajištěno. 

Pátek: památka sv. Justina, mučedníka. Je to zároveň 1. pátek v měsíci, od 16.00 bude vystavena Nejsvětější svátost k adoraci, v 17.45 požehnání a mše svatá. 

Neděle: Při mši svaté v 9.00 přijme 12 dětí z naší farnosti poprvé eucharistii, tzv. 1. svaté přijímání. Mysleme na ně a jejich rodiny v modlitbě. 

V neděli 13. května 2018 se konala v areálu kláštera benefiční akce „Na světě nejsme sami.“ Letos jsme podpořili děti s autismem. Vybrali jsme 81 624Kč. Akci pořádali oddíly Arachné (dívčí turistický) a Jeleni (skautský). Děkujeme všem, kdo pomáhali s přípravou celého dne. Děkujeme všem dárcům a dobrovolníkům. 

Po celý měsíc květen, který je zasvěcen Panně Marii, se modlíme (zpíváme) mariánské litanie vždy v úterý, čtvrtek a sobotu po večerní mši svaté. 

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS


 

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha