Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka Panny Marie, Matky církve.

Úterý: ve 20.00 v bazilice se koná Koncert ke 100. výročí vzniku republiky pod záštitou Dominika kard. Duky OP. Vystoupí Schola gregoriana Pragensis a Lubomír Brabec.

Čtvrtek: svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.

Pátek: památka sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve. I letos se připojujeme k celoevropské evangelizační akci Noc kostelů. Je třeba, abychom se zapojili do pořadatelské služby, ještě je několik míst volných. Můžete se přihlásit elektronicky na web. stránkách farnosti. Děkujeme všem za pomoc. Během večera (ve 20.00) provede naše dětská schola pásmo nazvané Stvoření světa, biblický příběh v písničkách, ztvárněný slovem hudbou i obrazem.

Sobota: památka sv. Filipa Neri, kněze. V tento den se konají Středověké rytířské slavnosti v hospodářském dvoře kláštera. Program od 9.30 do 18.00. Srdečně zvou sládci našeho pivovaru.

Neděle: slavnost Nejsvětější Trojice. Při mši sv. v 9.00 prožijeme udílení svátosti křtu.

  1. května 2018: Slavnost Těla a Krve Páně. Mše svaté v tento den budou u sv. Markéty v 7.00 a v 18.00. Po večerní mši svaté následuje adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí, kterou uctí i naše děti sobě vlastním způsobem.

Po celý měsíc květen, který je zasvěcen Panně Marii, se modlíme (zpíváme) mariánské litanie vždy v úterý, čtvrtek a sobotu po večerní mši svaté.

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha