Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Den modliteb za sdělovací prostředky.

Dnes se koná benefiční koncert v kostele P. Marie Vítězné na Bílé hoře v 16:00, vystoupí DUO SEMPLICE (s harfou, flétnou a poezií.

Pondělí: svátek sv. Matěje, apoštola

Úterý: památka sv. Bonifáce, mučedníka, patrona břevnovského kláštera

Středa: svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

Svatodušní novéna v naší farnosti (10. – 18.5. 2018)

Letos byla tato společná modlitba novény svolaná narychlo, reagujeme na aktuální potřeby naší doby. Proto se novéna nazývá (nejen) „za dar Ducha,“ ale i „za dar vláhy“. Jde o pásmo modlitby, zpěvů, čtení textů, rozjímání, ticha. S četbou úryvků z encykliky papeže Františka Laudato si, (o péči o společný domov…)

Každý večer od 10. – 18.5. 2018 ve 20.00 v bazilice.

Sobota (19.5. 2018)

Den biskupského svěcení našeho nového pomocného biskupa Zdenka Wasserbauera. Mše svatá v katedrále začíná v 10.00.

A zároveň Farní pouť do kostela sv. Markéty ve Zvoli

Letos bylo vytyčeno 7 tras podle našich sil od nejdelší 10km po nejkratší 300m. Mše svatá ve Zvoli začíná v 13.30. Bližší informace jsou na našem farním webu nebo na letácích na faře. Na farním webu jsou aktuální informace k tradičnímu agapé, které se koná po poutní mši sv. Letos je třeba zvolit podobu tohoto agapé. Proto, prosíme, čtěte a reagujte, jak je uvedeno na farních internet. stránkách.

Pátek (25.5. 2018) – Noc kostelů 

I letos se připojujeme k celoevropské evangelizační akci Noc kostelů. Program je již sestavený. Je třeba, abychom se zapojili do pořadatelské služby, jedná se o počítání návštěvníků a dozor v kostele. Můžete se přihlásit elektronicky na web. stránkách farnosti. Děkujeme všem za pomoc.

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS


 

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha