Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Den modliteb za sdělovací prostředky.

Dnes se koná benefiční koncert v kostele P. Marie Vítězné na Bílé hoře v 16:00, vystoupí DUO SEMPLICE (s harfou, flétnou a poezií.

Pondělí: svátek sv. Matěje, apoštola

Úterý: památka sv. Bonifáce, mučedníka, patrona břevnovského kláštera

Středa: svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

Svatodušní novéna v naší farnosti (10.-18.5. 2018)

Letos byla tato společná modlitba novény svolaná narychlo, reagujeme na aktuální potřeby naší doby. Proto se novéna nazývá (nejen) „za dar Ducha,“ ale i „za dar vláhy“. Jde o pásmo modlitby, zpěvů, čtení textů, rozjímání, ticha. S četbou úryvků z encykliky papeže Františka Laudato si, (o péči o společný domov…)

Každý večer od 10.-18.5. 2018 ve 20.00 v bazilice.

Sobota (19.5. 2018)

Den biskupského svěcení našeho nového pomocného biskupa Zdenka Wasserbauera. Mše svatá v katedrále začíná v 10.00.

A zároveň Farní pouť do kostela sv. Markéty ve Zvoli

Letos bylo vytyčeno 7 tras podle našich sil od nejdelší 10km po nejkratší 300m. Mše svatá ve Zvoli začíná v 13.30. Bližší informace jsou na našem farním webu nebo na letácích na faře. Na farním webu jsou aktuální informace k tradičnímu agapé, které se koná po poutní mši sv. Letos je třeba zvolit podobu tohoto agapé. Proto, prosíme, čtěte a reagujte, jak je uvedeno na farních internet. stránkách.

Pátek (25.5. 2018) – Noc kostelů

I letos se připojujeme k celoevropské evangelizační akci Noc kostelů. Program je již sestavený. Je třeba, abychom se zapojili do pořadatelské služby, jedná se o počítání návštěvníků a dozor v kostele. Můžete se přihlásit elektronicky na web. stránkách farnosti. Děkujeme všem za pomoc.

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti