Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

 

 

Pondělí: památka sv. Barnabáše, apoštola.

Středa: památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve. 

Neděle: při mši svaté v 9.00 bude udělovat svátost křesťanské dospělosti biřmovancům naší farnosti (na zvláštní povolení ordináře) otec arciopat Prokop. Mysleme v modlitbě na naše biřmovance. 

Neděle 24. června 2018: při mši svaté v 9.00 zakončení školního roku a udílení svátosti křtu dvěma dětem z naší farnosti. Po mši svaté následuje piknik za Vojtěškou v obvyklých parametrech, tzn.: pití bude zajištěno, veškeré pokrmy a občerstvení si každý donese vlastní. 

Upozornění! Od 25. června 2018 včetně platí u sv. Markéty letní pořad bohoslužeb, tzn.: Po, St, Pá pouze večerní mše svaté, Út, Čt pouze ranní mše svaté. Víkendy zůstávají beze změny.

Rozšíření „farní chodby“

Na základě dlouhodobého rozvoje farnosti je třeba rozšířit i zázemí (nejen) pro výuku náboženství. Jedná se o stavbu dveří, které dovolí prodloužit farní chodbu. Částka konzultovaná s našimi odborníky vycházející z projektu činí 120 000Kč. Je to odpovídající výše pro stavbu přepažujících dveří v barokním ambitu našeho kláštera. Prosíme o jakékoli finanční příspěvky na tento rozvoj farnosti: peníze můžete nosit do sakristie, nebo vkládat na farní účet. Více se dozvíte na webu farnosti nebo v aktuálním čísle Zpravodaje. Děkujeme předem všem dárcům. 

 

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha