Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka.

Středa: památka sv. Norberta, biskupa.

Pátek: slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Mše svaté v 7.00 a v 18.00.

Sobota: památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

Neděle 17. června 2018: při mši svaté v 9.00 bude udělovat svátost křesťanské dospělosti biřmovancům naší farnosti (na zvláštní povolení ordináře) otec arciopat Prokop. Mysleme v modlitbě na naše biřmovance. 

V pátek 25. května 2018 se konala Noc kostelů, evropská evangelizační aktivita, do které jsme se zapojili i v naší farnosti. 881 lidí navštívilo naši baziliku. Děkujeme všem, kdo připravili program a všem dobrovolníkům.