Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V neděli 3. června 2018 v 9.00 přijme 12 dětí v naší farnosti poprvé svátostné Krista v eucharistii, lidově 1. svaté přijímání. Je to veliká radost a slavnost našeho společenství, zveme všechny, kteří touží zakusit působení Ducha Božího v životě rodin a hlavně těch, které Ježíš sám zve k sobě (srov. Mk 10, 13 – 16). Ať Pán žehná našim rodinám a dává nám dospělým sílu statečně jít za slovem, které jsme jednou Bohu dali, dětem, ať Pán žehná v jejich otevřenosti a bezprostřednosti vůči objímajícímu Kristu.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha