Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V neděli 3. června 2018 v 9.00 přijme 12 dětí v naší farnosti poprvé svátostné Krista v eucharistii, lidově 1. svaté přijímání. Je to veliká radost a slavnost našeho společenství, zveme všechny, kteří touží zakusit působení Ducha Božího v životě rodin a hlavně těch, které Ježíš sám zve k sobě (srov. Mk 10, 13 – 16). Ať Pán žehná našim rodinám a dává nám dospělým sílu statečně jít za slovem, které jsme jednou Bohu dali, dětem, ať Pán žehná v jejich otevřenosti a bezprostřednosti vůči objímajícímu Kristu.