Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dvě jména, dva pilíře, dva základy rodiny církve. Petr od počátku stál při evangeliu, ale i on musel projít konverzí. Pavel naopak od počátku stál proti křesťanům, nakonec i on prošel konverzí. Základem je tedy proměna, obrat k dobrému. Základem každého jednotlivce i společenství je proměna… 

Pán stál při mně a dal mi sílu… (2 Tim 4, 17)