Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Máme za sebou všechny letošní charitativní a misijní benefice. Proto tyto řádky až nyní. Během posledních několika let se farnost rozrůstá, zvláště o rodiny s dětmi. Bohu díky za toto zjištění. Protože pro farní aktivity (zvláště výuku náboženství) je zahradní pavilon Vojtěška už nedostačující, bratři benediktini povolili částečné rozšíření tzv. „farní chodby“ (přízemí západního traktu rajského dvora). Co znamená „částečné“ rozšíření? Stavbu skleněných dveří, které chodbu přepaží ještě dále, než je stávající mříž. Tyto dveře dovolí ve výukový den – středa – pohodlnější přístup do klášterní budovy nejen pro děti, ale i vyučující. Nové přepažení klášterního ambitu dovolí pak i v neděli větší prostor ve „farní chodbě“ pro Nedělní školu, ale i agapé po nedělní mši svaté v 9.00. Jedná se tedy o časově omezený režim. Rozhodní padlo na základě dlouhodobého vývoje ve farnosti, který reflektuje seniorátní rada kláštera (grémium složené z představených kláštera a některých členů kapituly). Za to patří bratřím benediktinům poděkování. Benediktini finančně podporují farnost od r. 1990. Na stavbu těchto dveří klášter ale nemá finance. Jedná se o život farnosti, logicky se obracíme na vás, kteří můžete na tuto stavbu přispět. Protože máme ve farnosti odborníky na danou problematiku, proběhly konzultace a výběrové řízení. Na jejich základě je částka 120 000Kč úměrná projektu a realizaci v barokním ambitu našeho kláštera. Chceme, aby toto rozšíření bylo funkční od nového školního roku. Děkujeme předem všem dárcům. Jak přispět? Buď přímo v sakristii kostela, nebo na číslo farního účtu: 161774349/0800 (jak přispívat na farní účet – klik)