Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes končíme školní rok v naší farnosti. V této souvislostí prosíme o finanční pomoc na rozšíření farní chodby tak, aby výuka náboženství v příštím školním roce byla snazší. Přispívat můžete přímo v sakristii nebo prostřednictvím farního účtu. Děkujeme.

Od zítřejšího dne včetně platí letní pořad bohoslužeb u sv. Markéty, tzn.: Po, St, Pá pouze večerní mše svaté, Út, Čt pouze ranní mše svaté. Víkendy zůstávají beze změny.

Čtvrtek: památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka.

Pátek: slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů.

Pravidelný úklid kostela se koná 27. června 2018 po večerní mši svaté. V letních měsících se úklid přesouvá z úterý na středu po večerní mši sv.

Oslavy svátku svatého Prokopa

I letos se vydáme slavit sv. Prokopa do kostela Všech svatých na Pražském Hradě. Ve středu 4. července 2018 v den svátku sv. Prokopa se setkáme v kostele Všech svatých v 17.30 při modlitbě nešpor a v 18.00 při mši svaté, kterou bude celebrovat otec arciopat Prokop Siostrzonek OSB. U sv. Markéty v tento den mše svatá nebude.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha