Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

 

 

Skauti a turistický oddíl Arachné prožívají letní táboření, mysleme na ně v modlitbě. P. Václav dnes a zítra navštíví oba tábory. Kdo by z rodičů chtěl dětem něco doručit, může označené věci přinášet do sakristie ještě dnes dopoledne.

Úterý: památka sv. Alexia, patrona našeho kláštera.

Neděle: při mši svaté v 9.00 poděkujeme za letní tábory skautů a oddílu Arachné, poprosíme zároveň o požehnání na další prázdninové cesty.     

Aktuální stav sbírky (k 3. 7. 2018) na rozšíření farního prostoru činí 27 450Kč. Děkujeme všem dárcům. Zbývá vybrat 92 550Kč. Přispívat můžete přímo v sakristii nebo prostřednictvím farního účtu.