Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy.

Středa: svátek sv. Jakuba, apoštola. 

Čtvrtek: památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie. 

Pátek: památka sv. Gorazda a druhů.

Aktuální stav sbírky (k 17. 7. 2018) na rozšíření farního prostoru činí 42 950Kč. Děkujeme všem dárcům. Zbývá vybrat 77 050Kč. Přispívat můžete přímo v sakristii nebo prostřednictvím farního účtu. 

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha