Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: památka sv. Ignáce z Loyoly, zakladatele jezuitů.

Středa: památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve.

Pátek: První v měsíci srpnu, od 16.00 eucharistická adorace, 17.45 požehnání a mše svatá.

Sobota: památka sv. Jana Maria Vianneye, kněze.

Neděle 12. srpna 2018: poutní den na Bílé Hoře.

Aktuální stav sbírky (k 25. 7. 2018) na rozšíření farního prostoru činí 43 200Kč. Děkujeme všem dárcům. Zbývá vybrat 76 800Kč. Přispívat můžete přímo v sakristii nebo prostřednictvím farního účtu.

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

úterý 21.6. 2022 19:00 DRUHÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

pátek 24. 6. 2022 18:00 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

neděle 26. 6. 2022 19:30 MODLITBA V DUCHU KOMUNITY TAIZÉ

Programy pro školy 2022/2023

 

Synodální cesta v naší farnosti