Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V neděli 22. července 2018 při mši svaté v 9.00 poděkujeme za zdařilé tábory Jelenů a Arachné. Poprosíme zároveň o požehnání do dalších prázdninových cest.