Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

 

 

Pondělí: památka sv. Bernarda, opata a učitele církve.

Úterý: památka sv. Pia X., papeže,

Středa: památka Panny Marie Královny.

Pátek: svátek sv. Bartoloměje, apoštola. Výročí úmrtí arciopata Anastáze Opaska.  

Sobota: památka sv. Benedikta a druhů, mučedníků.

Blíží se nový školní rok. Je čas pro přihlášky dětí. Přihlašují se děti, které dosud nechodily na výuku náboženství. Je třeba přihlásit i děti, které by chtěly přistoupit k prvními přijetí eucharistie. Přihlášky je třeba odevzdat do 9. 9. 2018, přihlášky je možné odevzdávat elektronicky nebo ručně vyplnit a předat v sakristii, v tištěné podobě jsou v kostele vzadu na stolech. 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti