Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

 

 

Pondělí: památka sv. Bernarda, opata a učitele církve.

Úterý: památka sv. Pia X., papeže,

Středa: památka Panny Marie Královny.

Pátek: svátek sv. Bartoloměje, apoštola. Výročí úmrtí arciopata Anastáze Opaska.  

Sobota: památka sv. Benedikta a druhů, mučedníků.

Blíží se nový školní rok. Je čas pro přihlášky dětí. Přihlašují se děti, které dosud nechodily na výuku náboženství. Je třeba přihlásit i děti, které by chtěly přistoupit k prvními přijetí eucharistie. Přihlášky je třeba odevzdat do 9. 9. 2018, přihlášky je možné odevzdávat elektronicky nebo ručně vyplnit a předat v sakristii, v tištěné podobě jsou v kostele vzadu na stolech.