Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

 

 

Pondělí: památka sv. Bernarda, opata a učitele církve.

Úterý: památka sv. Pia X., papeže, 

Středa: památka Panny Marie Královny.

Pátek: svátek sv. Bartoloměje, apoštola. Výročí úmrtí arciopata Anastáze Opaska. 

Sobota: památka sv. Benedikta a druhů, mučedníků. 

Blíží se nový školní rok. Je čas pro přihlášky dětí. Přihlašují se děti, které dosud nechodily na výuku náboženství. Je třeba přihlásit i děti, které by chtěly přistoupit k prvními přijetí eucharistie. Přihlášky je třeba odevzdat do 9. 9. 2018, přihlášky je možné odevzdávat elektronicky nebo ručně vyplnit a předat v sakristii, v tištěné podobě jsou v kostele vzadu na stolech. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha