Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Papež František zahájil zevrubnou reformu vatikánských institucí, správy církve. Nejedná se o nějakou účelovou hru, kterou můžeme pozorovat u některých politiků dnešní doby. Jedná se o princip vycházející z jeho celoživotního přijetí evangelia jako životního stylu a programu. Papežova přímá cesta k bližnímu, jeho ryzí otevřenost a víra strhuje celý (nejen) křesťanský svět. Proto nás jistě  nepřekvapuje, že toto papežem cílené „rozkrytí karet“ směřující do hloubky správy církve všech úrovní, není všem pochuti. Už nějaký čas pozorujeme různé pokusy, jak papeže zdiskreditovat. Výzvy k rezignaci nejsou výjimkou. Poslední výzvu k rezignaci komentuje i Vatikánský rozhlas a Vatican news . Je třeba se starat o kvalitní informace, abychom sami nebyli šiřiteli falešných zpráv.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti