Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pociťujeme měnící se prostředí, příroda pomalu začíná vlivem sucha měnit vzhled, vedle skutků, které vedou k šetrnému zacházení s vodou, máme i další úkol – modlitbu. ZDE.