Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Benediktiny a farní společenství na Bílé Hoře zvou na oslavu slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, poutní slavnost – poutní den na Bílé Hoře. 

V 11.00 mše svatá ze Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, celebruje arciopat Prokop Siostrzonek OSB. 17.00 koncert, účinkuje Řepský sousedský sbor. V 18.00 nešpory ze Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie,  na varhany doprovodí Marek Čihař.

Od 10.00 do 19.00 bude celý areál poutního místa otevřený. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha