Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Kdo by si nepřál být lepší, více znát sebe, vědět, jak lépe s druhými komunikovat k dobru svému i všech… Každá proměna něco stojí. Ježíš z Nazareta na sobě ukázal cestu, proměna znamená přijmout nevyhnutelné, a tak spatřit už dnes budoucí odměnu, slávu… Máme šanci nechat proměnit svůj život… 

Odhoďme všechno, co by nás mohlo zatěžovat… (list Židům 12, 1 – 2)