Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Milí rodiče, farníci, zveme vás k novému školnímu roku v naší farnosti. Jistě se na nový školní rok připravujeme se vším, co k němu patří, plánujeme různé aktivity. Moc bychom si přáli, aby k tomu nadcházejícímu novému roku patřil i život ve farnosti. Je plno aktivit, které nabízí dnešní svět, naše město. Svým dětem můžeme dopřát mnohé. Velmi ale záleží na tom, jak vybíráme, kam děti nasměrujeme, jakým vlastním příkladem je povedeme (doma v rodině, v rodině církve – farnosti). Jaké priority stanovíme… (?)

Školní rok zahajujeme 12. září 2018 v 16.00 mší svatou v bazilice svaté Markéty. Další podrobnosti v článku o výuce náboženství.

P. Václav

P. Vojtěch

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha